Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Biltvätt

När du tvättar din bil blir vattnet ett förorenat avloppsvatten som måste renas innan det leds ut till närmaste vattendrag. Om du tvättar din bil på garage­uppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattensystemet. Bor du i Värnamo rinner detta direkt till Lagan.

Varför måste tvättvattnet renas?

Tvättvattnet innehåller många ämnen som är farliga när de kommer ut i naturen. Det är till exempel däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Att släppa ut orenat vatten kan enligt Miljöbalken tolkas som miljöbrott.

Det är viktigt att du gör ett aktivt miljöval och väljer en miljöanpassad tvättanläggning för din bilvård.

Miljöanpassade biltvättar

Det finns idag fem miljöanpassade biltvättar i kommunen.

  • Cirkle K (tidigare Statoil) på Bredasten
  • OK/Q8 (Karl-Ivar) på Halmstadvägen
  • Preem på Malmövägen
  • Finnvedens Bil
  • Värnamo Miljöbilstvätt vid södra utfarten

Väljer du någon av dessa biltvättanläggningar kan du vara säker på att tvättvattnet blir renat innan det går ut i Lagan.

Tvätta bilen hemma?

Det är tillåtet att spola av bilen på gräsbevuxen plan mark eller grusplan. Du får också tvätta av den med miljöanpassat tvättmedel på samma sätt, men bara vid enstaka tillfällen. Det är viktigt att man inte använder några starka rengöringsmedel eller avfettning. Vattnet får inte heller riskera att rinna ner i dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö.

Det här gäller bara privata fordon och är aldrig tillåtet för fordon som används i yrkesmässig verksamhet. 

Du får varken tvätta eller spola av bilen i garage med golvavlopp, inte heller på garageuppfarten eller på gatan.

Vill du veta mer om vilka krav som ställs på biltvättanläggningar i Jönköpings län kan du läsa riktlinjerna för miljökrav på fordonstvättar.PDF

Senast granskad:
2019-11-05

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp