Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Farligt avfall

Här hittar du information om vilka avfall som klassas som farliga.

Ett avfall klassificeras som farligt om det har någon eller några av följande egenskaper:

 • avger giftiga gaser
 • brandfarligt
 • cancerframkallande
 • ekotoxiskt
 • explosivt
 • fosterskadande
 • frätande
 • giftigt
 • hälsoskadligt
 • irriterande
 • mutagent
 • oxiderande
 • smittfarligt
 • ger upphov till annat ämne med egenskaper enligt ovan.

De bestämmelser som reglerar hanteringen av farligt avfall finns bland annat i avfallsförordningenlänk till annan webbplats. Bilaga 4 till förordningen innehåller en förteckning över olika typer av avfall, där alla avfallstyper som är markerade med en asterisk (*) räknas som farligt avfall.

Läs mer om farligt avfall på sidan Avfall och återvinning.

Senast granskad:
2020-07-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp