Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Industri

Vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter kontrolleras bland annat kemikalie­hanteringen inom verksamheten. Den gällande kemikalielagstiftningen kallas Reach-förordningen och är gemensam för hela EU.

Tillsyn och lagstiftning

Syftet med tillsyn av miljöfarliga verksamheter är bland annat att kontrollera att man hanterar och märker kemikalier så att de inte utgör onödiga risker. Dessutom granskas hur man arbetar för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Reach-förordningen är den gällande kemikalielagsiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis.

Byt ut farliga kemikalier

Det är viktigt att farliga kemikalier fortlöpande byts mot mindre farliga. Som hjälp vid detta arbete kan följande listor eller databaser användas:

  • ECHA; Euorpean Chemicals Agency
  • PRIO-databasen

För den som yrkesmässigt hanterar kemikalier finns ytterligare underlag.

Senast granskad:
2020-03-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp