Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Olyckor

Vid en olycka med kemikalier som riskerar påverka miljön ska räddningstjänsten kontaktas. Det är även viktigt att omedelbart kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera om olyckan.

Anmälningsplikt

Företag och verksamheter bör ha dokumenterade rutiner för hur man ska agera vid olyckor där kemikalier kan komma att läcka ut. Underlåtenhet kan medföra miljösanktionsavgift och åtalsanmälan.

Vad gör kommunen vid en olycka?

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som avgör om det behövs sanering av exempelvis förorenade jordmassor eller vattendrag. Det kan även bli fråga om provtagningar och information till allmänheten. Vi bedömer även när saneringen är klar och får avbrytas.

Senast granskad:
2020-08-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp