Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

PCB

PCB är en farlig, organisk förening som tar lång tid att brytas ner i naturen. I höga halter kan PCB påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Vad har PCB används till?

PCB eller polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och hälsoskadliga kemikalier som utvecklades på 1920-talet. Det har använts i bland annat transformatorer, fogmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. PCB förbjöds under 70-talet.

Inventering och sanering

Enligt förordningen om PCBlänk till annan webbplats ställs det krav på inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar (en- och tvåbostadshus är dock undantagna). Det är fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956–1973 som berörs. PCB kan finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor. Vid inventeringen ska fogmassor och golvmassor provtas och proverna analyseras. Kondensatorer och isolerrutor ska dokumenteras och märkas upp.

Om PCB över 500 ppm (50 mg/kg) påträffas ska sanering göras. Inför sanering ska en handlingsplan upprättas.

Saneringen ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan saneringen påbörjas.

Senast granskad:
2020-07-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp