Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Sortering av verksamhetsavfall

Återvinningscentralerna är till för hushållens sortering. SÅM ansvarar för insamling och behandling av avfall som uppstår i hushållen. För avfall från företag och verksamheter gäller andra regler.

Regler för verksamhet och företag

Avfall från verksamheter omfattas inte av kommunalt renhållningsansvar och ska inte lämnas vid återvinningsgården eller återvinningscentralerna.

Alla företag och verksamheter är skyldiga att sortera sitt avfall vid källan och se till att det tas omhand. I regionen finns flera entreprenörer inom återvinningssektorn som kan erbjuda insamling och hantering.

Yrkesmässigt får avfall bara transporteras av de som har länsstyrelsens tillstånd. Verksamhetsutövaren är skyldig att kontrollera att transportören har de tillstånd som krävs för att få transportera verksamhetsavfall till lämplig behandling.

Så här ska verksamhetsavfall sorteras

 • Brännbart avfall
  - sorteras och lämnas till godkänd entreprenör.
 • Farligt avfall
  - sorteras och lämnas till av länsstyrelsen godkänd entreprenör.
 • Återvinningsbart material
  - till exempel trä, metallskrot. Sorteras och lämnas till godkänd entreprenör.
 • Bygg och rivningsavfall
  - till exempel tegel, takpannor, betong, dörrar, fönster, beslag, trä. Bör materialåtervinnas och lämnas till godkänd entreprenör.
  osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras
 • Ej brännbart avfall eller deponirest
  - lämnas till godkänd entreprenör för transport till deponi.
 • Förpackningar (producentansvar)
  - förpackningar av plast, well, aluminium och stålplåt, färgat och ofärgat glas samt papp, papper och kartong ska sorteras ut enligt producentens anvisning.
 • Elektronikavfall (producentansvar)
  - kasserade elektriska eller batteridrivna produkter lämnas i avsedda behållare vid Stomsjö återvinningsgård eller hämtas efter beställning mot en avgift.
 • Däck (producentansvar) 
  - däck lämnas till gummiverkstad eller till plats anvisad av däckproducent.

Senast granskad:
2019-11-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp