Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Adresser och namnsättning

Namn på våra gator, vägar, kvarter, större parker, rondeller med mera, beslutas av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från en namngrupp. Detta görs oftast i samband med att en detaljplan upprättas för ett område som ska bebyggas.

Gatunumreringen och tillsättande av belägenhetsadresser, det vill säga adresser på landsbygden, beslutas av samhällsbyggnadsförvaltningen enligt delegation från samhällsbyggnadsnämnden.


Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp