Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Brandskydd, sotning

Många bostadsbränder är relaterade till skorstenar och eldstäder. Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar bort, vilket minskar risken för skorstensbrand och att skadeverkan vid en skorstensbrand minimeras. Sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder.

Kontroll och regler

Kommunen ansvarar för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats. Sotningsverksamheten består av två delar, den ena är sotning/rengöring och den andra är brandskyddskontroll.

Sotare

Sotaren håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags. Värnamo kommun upphandlar sotning av Sotning och ventilation i Kronoberg ABlänk till annan webbplats

Alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler ska sotas, utom anordningar som endast kan eldas med gas. Alla förbränningsanordningar som ska sotas ska också kontrolleras.

Information och regler hittar du på sidorna:

Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av Värnamo kommun. Du kan själv välja någon annan sotare. Du måste då ansöka om dispens.

Information och ansökan om dispens hittar du på sidorna:

När man bygger ett hus utformas brandskyddet utifrån byggnadens normala användning. Om byggnaden tillfälligt används till någon annan verksamhet kan kraven på brandskydd bli högre. Därför måste du alltid göra en anmälan till räddnings­tjänsten om du planerar övernattning i till exempel en idrottshall.

Grundkrav och anmälan

Du måste ha fastighetsägaren tillstånd när en lokal ska användas till övernattningar eller arrangemang för allmänheten. Vid tillfällig övernattning ska du alltid göra en anmälan till räddnings­tjänsten i god tid innan.

Information, regler och ansökan hittar du i broschyren:

Instruktioner vid tillfällig övernattning.PDF

Du som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig är skyldig att arbeta systematiskt med brandskyddsarbete. Beroende på din verksamhets omfattning så kan du också vara skyldig att skicka in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till räddningstjänsten.

Mer information finns på sidorna:

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse

Senast granskad:
2020-08-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp