Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs vid vissa typer av verksamheter eller byggnader: vård, skola, hotell, industri, samlingslokaler, byggnader med kulturhistoriska värden eller byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad är tillfredsställande ligger alltid på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Tillsynen som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att detta åtagande följs.

De fastighetsägare/nyttjanderättshavare som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse av brandskyddet skall inkomma med sådan inom ett år efter det att en byggnad tagits i bruk (nybyggnation). Därefter ska en ny skriftlig redogörelse inlämnas med maximalt fem års intervall, under byggnadens hela brukande tid.

Krav på förnyad inlämning av skriftlig redogörelse för brandskyddet föreligger endast om väsentliga förändringar gällande fastighetens utformning, ägandeförhållanden eller verksamhet har skett. Förlängning av frist kan, efter ansökan, lämnas av kommunen.

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp