Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Annan behörig sotare

I Värnamo kommun är det räddningstjänsten som har ansvaret för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs. Värnamo kommun har valt att upphandla sotning av Sotning och ventilation i Kronoberg AB.

Om du vill att någon annan ska sota din fastighet kan du ansöka om dispens för detta.

För dig som har en fastighet inom Värnamo kommun gäller följande för annan behörig sotare:

  1. Dispensen gäller för din fastighet.
  2. Rengöring/sotning ska genomföras på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.
  3. Om förutsättningarna ändras ska du anmäla detta till räddningstjänsten. Det kan vara ägarbyte, ändringar i eldningsanläggningen, bränsleslag och så vidare.
  4. Fastigheten ska rengöras/sotas inom de intervaller som fastställts av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  5. Sotningarna ska journalföras, använd Värnamo kommuns sotningsjournallänk till annan webbplats
  6. Räddningstjänsten ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs med de intervaller som fastställts av MSB. Om kontrollen visar att rengöringen inte utförts på ett tillfredsställande sätt kan vi återkalla dispensen.
  7. Dispensen gäller tillsvidare men kan, om det finns anledning, upphävas.
  8. De uppgifter du lämnat i dispensansökan registreras i ett dispensregister hos oss.
  9. Dispensbeslutet meddelar vi dig som söker samt sotningsentreprenören.

Senast granskad:
2020-08-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp