Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Sota själv

I Värnamo kommun är det räddningstjänsten som har ansvaret för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Värnamo kommun har valt att upphandla sotning av Sotning och ventilation i Kronoberg AB.

För dig som har en fastighet inom Värnamo kommun gäller följande för att få sota själv:

 1. Du ansöker om dispens att sota själv via "Ansök om dispens att sota själv".
 2. Dispens att sota själv får du för den egna fastigheten om du har den kompetens som krävs.
 3. Kompetensen att sota själv kan du styrka med ett intyg på att du gått kurs i egensotning eller annan likvärdig kompetens. Kurser i egensotning ges exemplevis av olika studieförbund och av Brandskyddsföreningen.
 4. Du ska ha fysisk förmåga att arbeta på tak och ha utrustning som är anpassad till rengöring/sotning så att den kan genomföras på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.
 5. Om förutsättningarna ändras ska du anmäla detta till räddningstjänsten. Det kan vara ägarbyte, ändringar i eldningsanläggningen, bränsleslag och så vidare.
 6. Du ska rengöra/sota fastigheten inom de intervaller som fastställts av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 7. Du ska journalföra dina genomförda sotningar, använd då Värnamo kommuns sotningsjournal.länk till annan webbplats
 8. Räddningstjänsten ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs med de intervaller som fastställts av MSB. Om kontrollen visar att rengöringen inte utförts på ett tillfredsställande sätt kan vi återkalla din dispens.
 9. Dispensen gäller tillsvidare men kan, om det finns anledning, upphävas.
 10. De uppgifter du lämnat i dispensansökan registreras i ett dispensregister hos oss.
 11. Dispensbeslutet meddelar vi dig som söker samt sotningsentreprenören.

Kurs i egensotning

Kurser i egensotning ges exempelvis av olika studieförbund och Brandskyddsföreningen.

Senast granskad:
2020-08-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp