Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Bredbandsbidrag

Värnamo kommun erbjuder bidrag för bredbandsanslutning via fiber. Här kan du se vilka villkor som gäller.

Vem kan söka?

Privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som efter 1 januari 2012 anslutit bredband/fibernät till fastigheten kan söka bidraget. Ansökan ska ha inkommit senast tolv månader efter att anslutningen har gjorts. 

Bidragets storlek

För att kunna få bidrag måste kostnaden för fastighetens anslutning vara minst 10 000 kronor.

  1. För fastigheter där anslutningskostnaden är 10 000-30 000 kronor är bidraget  50 procent av kostnaden som överstiger 10 000 kronor.
  2. För fastigheter där anslutningskostnaden överstiger 30 000 kronor är bidraget 10 000 kronor.

Bidraget fördelas i den ordning som ansökningarna kommer in till kommunen.

Hur länge kommer bidraget att finnas?

Bidraget är lokalt beslutat av politiker i Värnamo kommun. Det finns en tydlig politisk vilja att underlätta för utbyggnad av bredband. I nuläget finns det inga tecken som tyder på att detta kommer att förändras.

Hur söker jag bidraget?

  • Du kan söka bidrag först efter att du har fått fakturan från leverantören.
  • Med ansökan behöver du också skicka med kopia på fakturan. Tänk på att skicka med samtliga sidor av fakturan.

Ansökan och kopia på fakturan skickas till:

Värnamo kommun
Utvecklingsavdelningen
331 83 Värnamo

Märk kuvertet: Bredbandsstöd

Ansökan ska ha inkommit senast 12 månader efter att anslutningen gjorts. Ansökningarna kommer att behandlas i den ordning de inkommer till kommunen.

Ansökan behandlas normalt inom tre veckor från det datum ansökan inkommit, under förutsättning att blanketten är korrekt ifylld och att övriga handlingar bifogats ansökan. När ansökan behandlats skickas beslut och information om utbetalning till den som har ansökt.

Senast granskad:
2020-01-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp