Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Vedeldning

En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Det finns många eldstäder installerade i Värnamo som är av varierande ålder och kvalitet. För att förebygga störningar är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Råd till dig som eldar med ved

  • Elda med ren och torr ved
  • Undvik pyreldning
  • Sota regelbundet

Om eldningen blir störande

Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Undvik att störa dina grannar genom att exempelvis se efter vartåt vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna då inte sprids ordentligt.

Om du är störd av röken från din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen. Om problemen fortfarande kvarstår kan du anmäla ditt ärende till samhällsbyggnadsförvaltningen. Tänk på att din anmälan blir en allmän handling.

När samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in anmälan skickas ett brev till fastighetsägaren som utpekats som störande för att få deras synpunkter. Om samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen gör åtgärder. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ställa krav på hur eldningen ska gå till. Du kan till och med förbjudas att elda om inte utsläppen minskar.

I våra Råd om eldningPDF kan du läsa om vad du ska tänka på för att vedeldning skall fungera på bästa sätt.

Anmäl ändring av eldstad och rökkanal

Kontakta kommunen innan du gör några åtgärder som har med eldstad, rökkanal eller skorsten att göra. Som regel måste du göra en bygganmälan vid ändringar i eldstad eller rökkanal.

Senast granskad:
2020-08-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp