Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Bygganmälan

För byggåtgärder som inte kräver bygglov krävs i vissa fall istället en bygganmälan. Det gäller dels installationer och ändringar i en byggnad, men också då nya komplementbyggnader uppförs till en- och tvåbostadshus.

Tänk på att du inte får påbörja din byggnation innan du har fått slutbesked. När du gör en bygganmälan behöver du också anmäla vem som ska vara kontrollansvarig.

Åtgärder som kräver bygganmälan

 • Installation av braskamin/eldstad/öppen spis/braskassett.
 • Ändring av en byggnads bärande konstruktion, till exempel ingrepp i bärande väggar.
 • En betydande förändring i en byggnads/lägenhets planlösning som kan påverka till exempel tillgängligheten, vatten eller ventilation.
 • Installation eller betydande ändring av hiss, rökkanal, vatten och avlopp eller ventilation.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.
 • Uppföra totalt två takkupor. Gäller i de flesta fall.

Åtgärder som kräver bygganmälan när det gäller en- och tvåbostadshus

 • Uppförande av en komplementbyggnad som har en byggnadsarea på 25 kvadratmeter och högst 4 meter i nockhöjd.
 • Tillbyggnad av en huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad. Gäller enbostadshus.

Du som ska installera eller göra en betydande ändring av till exempel en kamin, eldstad, kassett i befintlig öppen spis eller rökkanal kan läsa mer på sidan Kaminer och eldstäder.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Handlingar inlämnas i ett pappersexemplar. Ritningar större än A3-format inlämnas i två exemplar.

 • Signerad bygganmälan.
 • Anmälan för kontrollansvarig.
 • Kontrollplan.
 • Projekteringskarta/situationsplan.
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100.
 • Övriga relevanta handlingar. (Exempelvis konstruktionsritningar, VVS-ritningar, teknisk beskrivning eller brandskyddsdokumentation.

Det är viktigt att skicka med rätt och kompletta handlingar vid en ansökan om lov eller anmälan. Ritningar och övriga underlag ska alltid vara fackmässigt utfört, tydligt och lättläst. Kontrollera att ritningarna är utförda, måttsatta och utskrivna i rätt skala samt att måttsättning till gränser och byggnader finns med innan de skickas in.

Om ritningarna är felaktiga kan inte bygglov lämnas. Kontakta samhällsbyggnads­förvaltningen om du är osäker på vilka handlingar som krävs i ditt fall.

Beställning och information om kartunderlag hittar du på sidan Kartunderlag.

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja arbetet. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för oss att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Vi bedömer till exempel byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet, brandsäkerhet, bullerskydd och energihushållning. Vi bedömer också byggnadsverkets skydd för hygien, hälsa och miljö.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Där står också vilka krav på bygget som kan finnas i annan lagstiftning.

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att samhällsbyggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Om kraven för slutbesked inte uppfylls får nämnden under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked i avvaktan på ett slutligt slutbesked. Vid byggåtgärder får du normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked.

Nämnden har dock en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Påbörjas en åtgärd utan startbesked har nämnden skyldighet att besluta om en byggsanktionsavgift. Avgifterna är förutbestämda och höga. Kontrollera därför att du har de myndighetsbeslut som krävs. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.

Tas ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked har nämnden skyldighet att besluta om en byggsanktionsavgift. Avgifterna är förutbestämda och höga. Kontrollera därför att du har de myndighetsbeslut som krävs. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.

Senast granskad:
2019-11-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp