Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kaminer och eldstäder

Ska du ska installera eller göra en betydande ändring av till exempel en kamin, eldstad, kassett i befintlig öppen spis eller rökkanal? Då måste du först skicka in en bygganmälan.

Startbesked och besiktning

Innan installationen påbörjas måste du invänta ett startbesked. När installationen är utförd ska en besiktning ske av eldstaden och rökkanalen. Detta utförs av skorstensfejarmästaren.

Slutbesked

Innan anläggningen får användas måste du ha ett slutbesked. Slutbesked meddelas när godkänt intyg från skortstensfejarmästaren inlämnats tillsammans med verifierad kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Elda rätt

Vid eldning inom tätortsbebyggelse är det inte ovanligt att grannar störs av rök och lukt. Detta kan bero på att husen ligger tätt, att skorsten är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på felaktigt sätt.

Genom att elda rätt minskar utsläppen av luftföroreningar och sot, samtidigt som det går åt mindre ved. Prata därför med återförsäljaren.

Du är också välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har några frågor.

Senast granskad:
2019-11-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp