Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Lekstuga

En lekstuga av vanlig storlek kräver oftast inget bygglov eller anmälan.

Du behöver inte bygglov om

  • lekstugan är av vanlig storlek.

Du behöver alltid bygglov om

  • lekstugan är av större storlek och bedöms vara en byggnad som ska vara på samma plats under en längre tid.

Handläggningstid:

-

Kostnad:

-

-

Bygglov kan behövas

Om du placerar din byggnation mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver då få okej från alla som äger den fastigheten. Det bästa är om du låter alla berörda grannar signera alla handlingar för att visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen