Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Nybyggnad verksamhet

Här kan du hitta information om bygglov för verksamheter - till exempel nybyggnad av industri, kontor, skola, med mera.

För att bygga nytt eller bygga till en industri- eller verksamhetsbyggnad behövs alltid ett bygglov

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Exempel på verksamheter:

  • Skola
  • Industri
  • Gym
  • Hotell

Handläggningstid:

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

  • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
  • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesök. Hen hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked. Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gå igenom alla ritningar med din husleverantör eller arkitekt innan du skickar in din bygglovsansökan. Din ansökan kommer gå snabbare om den är komplett och stämmer överens med detaljplanen. Du kan se vilka handlingar du behöver i ett tidigare steg på denna sida.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se