Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skyltar

Du behöver bygglov för att sätta upp skyltar och ljusanordningar inom ett detaljplanerat område. Det gäller även när de ska sättas upp tillfälligt.

Det innebär att det krävs bygglov för bland annat nya fasadskyltar till butiker och industrier, skyltpelare, skyltpelon, vepor och liknande. En skylt där man folierar eller använder dekorplast på in- eller utsidan av ett skyltfönster kräver också bygglov.

Det krävs även bygglov om du gör betydande ändringar av befintliga skyltar och ljusanordningar. Exempelvis om en ny verksamhet vill sätta upp skyltar på samma plats som en tidigare verksamhet har haft sina skyltar.

När du vill sätta upp en skylt utanför detaljplanerat område krävs det andra tillstånd från till exempel Länsstyrelsen och Trafikverket.

Övergripande råd vid uppförande av skyltanordningar:

  • Skyltars utformning, färg, format och placering skall anpassas till byggnad, landskapsbild samt gatu- eller vägmiljö.
  • Placera skyltar i direkt anslutning till verksamheten, ovanför entrén/ingången eller fönster i bottenvåning. Undvik att upprepa flera skytar inom samma verksamhet.
  • Skyltar skall vara lätta att uppfatta. Begränsa skylten till att innehålla näringsidkarens namn och/eller logotyp.
  • Placera inte skyltar på pilastrar, burspråk eller andra viktiga detaljer i fasaden.
  • Placera skylten på anvisad skyltplats om det finns en sådan på aktuell byggnad.
  • Om det finns flera skyltar på samma byggnad är det viktigt att de samordnas till storlek och placering.
  • Placera fristående skyltar så att de inte stör viktiga stråk eller kulturmiljöer.
  • Placera skyltar så att de inte skymmer befintlig skyltning eller skymmer sikten i vägkorsningar.

Du hittar mer information om bygglov och ansökan på sidan Bygglovsprocessen. 

Du är alltid välkommen att kontakta kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller i ditt fall så hjälper vi dig vidare.

Trottoarpratare

För att få ställa ut trottoarpratare, reklamflaggor eller varuexponering krävs tillstånd som du söker hos polisen. Trottoarpratare, reklamflaggor och varuexponering ska placeras under öppettider, samt i anslutning till affärslokalen och mot fasaden. Varje verksamhet får placera ut en trottoarpratare, reklamflagga eller varuexponering utanför sin affärslokal.

Mer information om placering, regler och tillstånd hittar du på sidan Tillstånd och regler.

Senast granskad:
2020-04-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp