Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Spaljé

Om du vill sätta upp en spaljé vid ett en- eller tvåbostadhus behöver du oftast inte bygglov.

Du behöver inte bygglov om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten,
  • du vill sätta upp spaljén vid en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré,
  • sätta upp staket runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Spaljén ska då vara lägre än 180 centimeter. Det gäller om du placerar spaljén inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp en fristående spaljé som är högre än 160 centimeter från befintlig marknivå med en genomsiktlighet lägre än 50%, eftersom det då räknas som ett plank.
  • sätta upp ett staket där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom, eftersom det då räknas som ett plank.

Är det ett plank du vill bygga? Läs mer om hur du söker bygglov för plank på sidan Plank.

Handläggningstid:

-

Kostnad:

-

Bygglov kan behövas

Om du placerar din byggnation mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver då få okej från alla som äger den fastigheten. Det bästa är om du låter alla berörda grannar signera alla handlingar för att visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen