Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Staket

Om du vill sätta upp ett nytt staket kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Ett staket är en glesare konstruktion än ett plank.

Du behöver inte bygglov om

  • du vill sätta upp ett staket som är lägre än 110 centimeter från befintlig marknivå
  • du vill sätta upp stängsel eller pergola
  • du vill sätta upp staket runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Staketet ska då vara lägre än 180 centimeter. Det gäller om du placerar staketet inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om

  • du vill sätta upp ett staket som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå med en genomsiktlighet lägre än 50 procent, eftersom det då räknas som ett plank.
  • du vill sätta upp ett staket där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom, eftersom det då räknas som ett plank.
  • du vill göra en större ändring på ett befintligt staket eller plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Är det ett plank du vill bygga? Läs mer om hur du söker bygglov för plank på sidan Plank.

Skillnaden på staket, plank och stängsel

Staket

Ett staket är en avskärmande och lätt konstruktion som går att se igenom. Det ska vara lägre än 110 centimeter och bestå av en genomsiktlighet på minst 33 procent. Ett staket är glesare än ett plank.

Till staket räknas även konstruktioner som är lägre än 160 cm med en genomsiktlighet som är högre än 50 procent.

Plank

Ett plank är också en avskärmande konstruktion som det generellt inte går att se igenom, med en genomsiktlighet som är lägre än 50 procent. Ett plank är högre än 110 centimeter. Om du använder ett transparent, men helt, material så räknas det inte som genomsiktligt. Om du till exempel vill sätta upp en segelduk som avskärmning så kan den räknas som ett plank.

Stängsel

Exempelvis trådstängsel av galvaniserat stål med hög genomsiktlighet kräver inte bygglov.

Handläggningstid:

-

Kostnad:

-

Bygglov kan behövas

Så här gör du

Om du placerar din byggnation mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver då få okej från alla som äger den fastigheten. Det bästa är om du låter alla berörda grannar signera alla handlingar för att visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen