Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Vatten och avlopp

Om du vill göra en installation eller ändra vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

  • du ska göra ett stambyte och det påverkar VA-stammar, byggnadens konstruktion eller planlösning
  • du vill installera en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt. Det gäller även om du vill göra en större ändring av en befintlig anläggning.

Handläggningstid:

Cirka 1 - 4 veckor

Kostnad:

Cirka 2000 - 5 500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Anmälan behövs

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
  • Redovisning av vatten och avloppsanordningarna
  • Plan- och sektionsritning
  • Förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)
  • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst.

Så här gör du

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan! Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo