Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Avgifter och riskklassning

Här hittar du information om avgift för registrering av livmedelsanläggning och avgift för kontroll av livsmedelsanläggning.

Avgift för registrering

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en engångsavgift för registrering av livsmedelsanläggningar. Detta görs med stöd av förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedellänk till annan webbplats. Avgiften för registrering motsvarar en handläggningstimme, 950 kronor. Avgiften betalas mot faktura som skickas ut efter att beslutet har fattats.

Årlig kontrollavgift

En årlig kontrollavgift betalas från och med det kalenderår som livsmedelsverksamheten startar. Årlig kontrollavgift tas ut med stöd av förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedellänk till annan webbplats. Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad och finansieras helt genom avgifter. Alla livsmedelsverksamheter placeras i riskklasser utifrån ett verktyg framtaget av Livsmedelsverket.

Årlig kontrollavgift och riskklasser

Alla livsmedelsanläggningar delas in i olika riskklasser. Beredning av råvaror som rått kött, klassas som hög risk. Enklare verksamheter, till exempel butiker som enbart säljer färdigförpackade livsmedel, klassas som låg risk. Verksamheter med låg risk betalar en lägre avgift eftersom de får färre kontrolltimmar, och verksamheter med högre risk betalar en högre avgift eftersom deras anläggning kräver fler kontrolltimmar. De nya avgifterna ska helt täcka nämndens kostnader för livsmedelskontrollen.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att livsmedelsverksamheten upphört.

Exempel på riskbedömning

Livsmedelsverket har tagit fram ett verktyg för riskklassificering, som kan användas för att riskbedöma olika typer av livsmedelsverksamheter, till exempel:

  • kiosk eller butik med enbart förpackade livsmedel - låg risk
  • glasskiosk med förpackad glass och kulglass - låg risk
  • tillverkning av smörgåsar och smörgåstårtor - mellanrisk
  • korvvagn med kokt/grillad korv - mellanrisk
  • matservering med beredning av kött, fisk, eller fågel - hög risk
  • förskola, skola, sjukhus, eller äldreboende med tillagningskök och utleverans av varm mat - hög risk.

Genom att titta på riskerna och storleken på verksamheten kan vi beräkna hur mycket tid som går åt för att kontrollera verksamheten. Kontrolltiden som verktyget räknar fram multipliceras med timtaxan som är 950 kronor. Detta ger då den årliga kontrollavgiften för anläggningen.

Erfarenhetsklass

Alla nya verksamheter placeras i erfarenhetsklass B. Livsmedelsföretaget kan själv påverka sin årsavgift för kommande år genom att ha ett bra system för egenkontroll samt hålla lokaler i bra skick. Företaget kan då flyttas till erfarenhetsklass A vilket innebär en lägre avgift. Missköter sig företaget kan motsatsen inträffa, dvs. företaget flyttas till erfarenhetsklass C och får därmed en högre avgift.

Avgift för uppföljande kontroll

Den ordinarie livsmedelskontrollen finansieras genom fasta årliga avgifter. Men vid till exempel uppföljningar och vid befogade klagomål finansieras detta genom timavgift, så kallad avgift för uppföljande kontroll. Detta innebär att verksamheten som har brister i sin livsmedelsverksamhet kommer att få betala för den extra tid som myndigheten måste lägga ner på livsmedelsanläggningen. Timavgiften för extra offentlig kontroll är 950 kronor.

Senast granskad:
2020-07-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp