Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Egenkontroll för livsmedelsverksamheter

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att bedriva egenkontroll. Syftet med egenkontroll är att minimera riskerna i livsmedelshanteringen och målet är säkra livsmedel.

Rutiner och tillämpning

Egenkontrollprogrammet ska anpassas till den verksamhet som bedrivs, rutinerna som upprättas ska följas av samtlig personal. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att rutinerna i egenkontrollprogrammet tillämpas och att det fungerar i den dagliga verksamheten.

Det bör finnas skriftliga rutiner för följande områden:

 • anmälan av verksamhetsförändringar
 • utbildning
 • personlig hygien
 • vatten, skadedjur
 • rengöring
 • underhåll
 • utformning av lokal/flöde
 • avfall och returgodshantering
 • förpackningsmaterial
 • separering
 • märkning/presentation
 • mottagningskontroll
 • tid- och temperaturprocesser
 • HACCP (produktbeskrivning, flödesschema, faroanalys och identifiering av kritiska kontrollpunkter)
 • spårbarhet
 • reklamationer/återkallanden
 • korrigerande åtgärder
 • intern revision.

Det är positivt med skriftliga rutiner även hos enmansföretag, som livsmedelsföretagare håller du då reda på vilka rutiner som gäller.

HACCP

Alla företag som bereder, bearbetar och behandlar livsmedel ska basera egenkontrollprogrammet på principerna för HACCP. Har du ett detaljhandelsföretag som bara hanterar förpackade livsmedel behöver inte egenkontrollprogrammet vara baserat på principerna för HACCP, då räcker det med att uppfylla grundförutsättningar. Det finns nationella branschriktlinjer med HACCP-planer som kan användas.

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter.

Utbildning

Du som livsmedelsföretagare och den som ansvarar för egenkontrollprogrammet bör ha genomgått utbildning i livsmedelshygien och tillämpningen av HACCP-principerna. Vidare bör du se till att din personal har kunskaper om livsmedelshygien och de delar av egenkontrollprogrammet som rör deras arbetsuppgifter.

Mer information

Senast granskad:
2019-12-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp