Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ny livsmedelsverksamhet

Registrering av nya livsmedelsverksamheter måste göras innan de startar. Du skickar in anmälan om livsmedelsanläggninglänk till annan webbplats till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Efter registreringen är gjord kommer vi ut på kontroll. Det är verksamhetsutövarens ansvar att lokalen uppfyller lagstiftningens krav.

Första kontrollbesöket

I nära anslutning till öppnande av en ny livsmedelsanläggning samt vid övertagande av befintlig livsmedelsverksamhet genomför samhällsbyggnadsförvaltningen en fullständig inspektion av verksamheten. Då kontrolleras det om relevanta krav i livsmedelslagstiftningen uppfylls eller inte.

Vid första inspektionen kontrolleras följande:

  • att lokalen och utrustningen uppfyller lagstiftningens krav
  • att lokalen och utrustningen är godtagbart rengjorda
  • att personalen bär lämpliga skyddande arbetskläder
  • att personalen har lämplig utbildning inom HACCP och/eller för sina arbetsuppgifter
  • att verksamheten har egenkontroll baserade på principerna i HACCP. Detta inkluderar bland annat temperaturövervakning av kontrollpunkter samt kritiska kontrollpunkter
  • redlighet; att maten på menyn stämmer överens med maten som serveras.

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter.

Om inspektionen resulterar i bedömningen "med avvikelse” får verksamheten inom överenskommen tid åtgärda de påpekade bristerna, vanligtvis kontrolleras detta genom ett uppföljande besök.

Förbud

Om sådana brister konstateras vid inspektionen att det finns fara för konsumenters hälsa kommer beslut om förbud att fattas. Detta innebär att verksamheten stängs, helt eller delvis, fram till dess att bristerna är åtgärdade. Vid ett eventuellt förbud är det upp till dig som livsmedelsföretagare att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen då du anser att bristerna är åtgärdade för att få en bedömning av om förbudet kan upphävas.

Senast granskad:
2020-05-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp