Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Djur

Råttor och andra skadedjur
Metadata för sidan saknas. Kontrollera att beskrivning finns i sidans mall och angivet på sidan.
Om du störs av vilda djur
Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat. Här kan du läsa mer om vad du kan göra själv gällande olika vilda djur.
Hundar och Katter
Du som kattägare har ett ansvar för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn för att skydda katten mot sjukdomar och skador och undvika klagomål från grannar.
Döda och skadade djur
Här hittar du information om hur du ska göra om du har kört på ett djur eller om du hittar döda eller skadade djur.
Höns och andra fjäderfän
Om du bor inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att få ha fjäderfän. Du måste även registrera hållning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till Jordbruksverket.

Mer information om Djur

Djur ska behandlas på ett bra sätt och det är ägarens ansvar att sköta om sina djur. Som djurägare är du också ansvarig att se till att dina djur inte stör någon.

Djur som far illa

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap, det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruk eller djuruppfödningar samt försöksdjur. Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen.

Kontakta Länsstyrelsen Jönköping om du misstänker att djur missköts och far illa. Länk till annan webbplats.

Djur som stör

Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.

Koppel och hundar

Hundar ska vara kopplade på begravningsplatser, i parker och planteringar. Det finns även kommunala motionsspår där hundar måste vara kopplade. Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa i naturen. Det innebär inte att den måste vara kopplad, men du som ägare måste se till att du har koll på din hund så den inte springer iväg.

Regler för hundar i naturen finns på Naturvårdsverkets webbplats  Länk till annan webbplats.

Tillstånd för djur

Du behöver tillstånd för att ha vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tillstånd behövs för:

  • nötkreatur, häst, får, get och svin
  • fler än fem fjäderfän som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • ormar

Generellt gäller att djuren inte ska orsaka någon olägenhet för närboende. Tillståndet kan återkallas om du inte uppfyller föreskrivna krav eller om djurhållningen orsakar störning för omgivningen. Du ansöker om tillstånd för djurhållning genom att skicka in en blankett till samhällsbyggnadsförvaltningen.

För ansökan om andra djur än höns kontaktar du oss på 0370-37 70 00.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en fast avgift för handläggning av ansökan, läs mer på sidan Taxor och avgifter.

Ansökan om tillstånd för höns

Du ansöker om tillstånd för höns genom att skicka in en blankett till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blankett för ansökan om tillstånd för höns Länk till annan webbplats.

Mer information om djurhållning och lantbruk

Du läsa mer om djurhållning och lantbruk i Värnamo kommun på sidan Lantbruk.

Skadedjur

Processen för att bli av med skadedjur, så som råttor och silverfiskar, ser lite olika ut beroende på om du bor i villa eller i lägenhet.

Om du bor i villa

Bor du i villa är det ditt ansvar att kontakta ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning.

Om du bor i lägenhet

Bor du i lägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller förening som ansvarar för saneringen. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Använd gärna vår e-tjänst när du skickar in din anmälan.

Senast ändrad 09 november 2022