Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Naturvård, parker

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Naturvård
Bland de klassade och skyddade områdena är Store Mosse nationalpark som utgör Sydsveriges största myrområde. Slättö sand utgör ett av de största svenska flygsandsfälten i inlandet.
Planteringar
Det är parkavdelningen på tekniska förvaltningen som ansvarar för skötsel av rabatter, cirkulationsplatser samt färgsprakande urnor, amplar och blomsterfat.
Naturreservat
Naturreservat omfattar skydd av naturområden och regleras i miljöbalken
Sjöar och vattendrag
Kalkning, kalkning i kommunens västra delar, kalkning i kommunens östra delar
Allemansrätten
Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen. Alla människor har rätt att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter.
Djur
Råttor och andra skadedjur, om du störs av vilda djur, katter, döda och skadade djur

Värnamo kommun har ett rikt utbud av värdefulla naturmiljöer, naturskogar, lövskogar, äldre odlingslandskap, ängsmarker, hagmarker, myrar, mossar och flygsandsfält.

Naturmiljöer som anses bevarandevärden kan skyddas genom lagstiftning som nationalpark, riksintressen för naturvården, natura 2000, naturreservat, naturminne eller andra åtgärder.


Senast ändrad 20 april 2022