Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Inom område med detaljplan behövs tillstånd från miljö- och stadsbyggnads­nämnden för att hålla lantbruksdjur. Ombyggnad och nybyggnad av djurstallar kan kräva förprövning.

Tillstånd, egenkontroll och förprövning

Djurhållning med över 100 djurenheter ska göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadnsämnden. Omfattar djurhållningen mer än 400 djurenheter (i vissa fall 200) ska verksamheten söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Särskilda krav på egenkontroll finns för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Egenkontroll innebär att den som har ett lantbruk själv ska kontrollera och dokumentera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska miljöpåverkan från verksamheten följas upp.

Ombyggnad eller nybyggnad av stall som är avsett för häst, nötkreatur, svin, får, get och fjäderfä ska i vissa fall förprövas av länsstyrelsen.

Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp