Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Naturreservat

Naturreservat omfattar skydd av naturområden och regleras i miljöbalken. Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Naturreservat kan även bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Naturreservat kan bildas av länsstyrelser och kommuner.

Naturreservat i Värnamo

I Värnamo kommun finns 17 områden som utgörs av naturreservat. 16 naturreservat förvaltas av länsstyrelsen i Jönköpings län. Dessa är Bodaberg, Brunnstorp, Draven, Färjansö, Gåeryds rasbranter, Högakulls löväng, Kroppsjön, Labbramsängen, Moens naturskog, Rusarebo, Skilsnäs, Slättö sand, Stora Grönlid, Södrabo bokskog, Åminne och Årån. Det finns även ett kommunalt naturreservat Lundsbo som ägs och förvaltas av Värnamo kommun.

Store Mosse nationalpark

Inom kommunen finns en nationalpark, Store Mosse. Nationalparken ingår även i Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län är förvaltare av Store mosse nationalpark.

Store Mosse nationalpark består av Sydsveriges största sammanhängande myrområde. Dominerande naturtyper är högmossar, rikkärr, grunda sjöar, våtmarker äldre odlingslandskap. Nationalparken är värdefull för en mångfald fågelarter och för olika rödlistade djur- och växtarter. Inom nationalparken finns besökscentret Naturum och omkring 40 kilometer markerade vandringsleder.

Mer information

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp