Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Sjöar och vattendrag

Värnamo kommun tillhör det sydsvenska höglandet och den småländska sjöplatån. Skogar, myrar, sjöar och vattendrag utgör de dominerande landskapsmässiga särdragen i kommunen. I de lägre och flackare delarna av landskapet finns de flesta sjöarna och vattendragen.

150 vattendrag och sjöar

De största sjöarna i kommunen är Bolmen, Vidöstern, Rusken, Hindsen och Flåren. De största vattendragen utgörs av Lagan, Härrån och Storån. Lagan rinner rakt igenom Värnamo centrum och mynnar ut i Vidöstern. I Värnamo kommun finns idag omkring 150 sjöar och vattendrag av varierad storlek och betydelse.

Kommunen berörs till störst del av Lagans huvudavrinningsområde med undantag av kommunens sydöstra del som är del av avrinningsområde för Helge å.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp