Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kalkning i kommunens östra delar

Ett åtgärdsområde är ofta ett avrinningsområde med ett antal sjöar eller vattendrag där kalkningen ska leda till att uppsatta biologiska och kemiska mål uppfylls.

Inom åtgärdsområdet finns ett antal provpunkter eller provsträckor som regelbundet provtas och utvärderas för att se om kalkningens målsättningar uppfylls. Resultaten är viktiga för planeringen.

Mål, undersökningar och provtagning

Vattenkemiska mål kan vara att kalkdosen, pH och oorganiskt aluminium inte ska påverka det naturliga växt- och djurlivet. Biologiska undersökningar görs för att se hur djur- och växtlivet svarar på kalkningen till exempel genom provfiskningar och undersökning av bottenfaunan för att se om hotade eller sällsynta arter finns.

Sedan mitten på 80-talet driver Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett program med provtagningar i sjöar som är helt opåverkade av kalkning - tidsseriesjöar - för att jämföra utvecklingen i områden där inga åtgärder görs. I Värnamo kommun är Älgarydssjön som ligger omkring 5 kilometer norr om Gällaryd strax intill Moens urskog med i programmet.

Mer information

Åtgärdsområdena i östra delen

Byggesjön
Helgasjön
Kalvsjön
Kravlemålasjön
Kvarnsjön
Lången
Prostsjön
Rammsjöbäcken
Svanarydssjön
Skärsjön
Ällsjöbäcken

Utdrag ut dp 2013-2015 översiktskartor österPDF

Senast granskad:
2019-10-15

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp