Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kalkning i kommunens västra delar

Ett åtgärdsområde är ett avgränsat område; ofta ett avrinningsområde med ett antal målområden i sjöar eller vattendrag där kalkningen ska leda till att ett antal biologiska och kemiska mål uppfylls.

I åtgärdsområdet finns ett antal provpunkter eller provsträckor som regelbundet provtas och utvärderas för att se om kalkningens målsättningar uppfylls. Resultaten är viktiga för planeringen.

Mål, undersökningar och provtagning

De vattenkemiska målen innebär att kalkdosen, pH och oorganiskt aluminium inte ska påverka det naturliga växt- och djurlivet. Biologiska undersökningar görs för att se hur djur- och växtlivet svarar på kalkningen till exempel genom provfiskningar och undersökning av bottenfaunan för att se om hotade eller sällsynta arter finns.

Sedan mitten på 80-talet driver Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett program med provtagningar i sjöar som är helt opåverkade av kalkning (tidsseriesjöar) för att jämföra utvecklingen i områden där inga åtgärder görs. I Värnamo kommun är Älgarydssjön som ligger omkring 5 kilometer norr om Gällaryd strax intill Moens urskog med i programmet.

Mer information

Åtgärdsområdena i västra delen

Annebergssjön
Herrestadssjön
Källundasjön
Norra Fyllen
Kassasjön

Utdrag ut dp 2013-2015 översiktskartor västerPDF

Senast granskad:
2019-10-15

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp