Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-06-14

Granskning av planförslag för område i slutet av Forsnäsvägen i Forsheda tätort

Planförslaget för fastigheten Forsheda 5:135 med flera i Forsheda tätort är ute på granskning mellan 15 juni 2020 - 28 augusti 2020. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter till och med 28 augusti 2020.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådsskedet. Den som inte senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter kna förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.

Granskningshandlingarna finns att läsa på sidan Förslag för Forsheda 5:135 m fl.

Senast uppdaterad:
2020-06-14