Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-06-29

Badvattentemperaturer mäts med ny teknik

Som en del i ett länsövergripande projekt börjar Värnamo kommun tillsammans med Värnamo energi i sommar med att mäta badvattentemperaturer på några av våra kommunala badplatser. Aktuell temperatur kommer man att kunna se på varnamo.se.

Vattentemperaturen mäts av en sensor som sedan skickar data via Värnamo Energis kommunikationslösning till Värnamo kommuns kartverktyg. Kartfunktionaliteteten har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningens geodataavdelning. Kartan kan man sedan se och läsa i på www.varnamo.selänk till annan webbplats.

Temperaturen mäts varje timme. Eftersom det är ett pilotprojekt som testar ny teknik är vi beredda på en del barnsjukdomar, men har goda förhoppningar om att det kommer att funka fint under badsäsongen.

Vi planerar att mäta och publicera temperaturen på följande badplatser; Osudden, Näsudden, Prostsjön, Nästa-badet och Tånnö-badet. Det är fritidsavdelningen på Tekniska förvaltningen som placerar ut och tar hand om mätutrustningen.

Du hittar badtemperaturerna på Värnamo.se webbplats.länk till annan webbplats

Värnamo loves IOT, VMO ❤ IOT

Värnamo kommun och Värnamo Energi har under ett antal år diskuterat och funderat på hur vi ska tas oss an de möjligheter som ges med IOT. Användandet av IOT är en möjliggörare för verksamheter att förändra, effektivisera och förbättra arbetssätt och tjänster.

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IOT) är när saker/ föremål har inbyggd elektronik och internetuppkoppling som gör att de kan styras eller utbyta data över nätet. Dessa saker/föremål kan exempelvis vara hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader. Kopplingen till internet gör att sakerna kan kontrolleras och sända information från andra platser, vilket gör att den fysiska världen kan integreras med datasystem. Det ger möjlighet till högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.

Experter uppskattar att sakernas internet kommer att bestå av mellan 20,8 och 50 miljarder saker år 2020. Marknadsvärdet prognostiseras till 80 miljarder dollar. (Källa: Wikipedia)

Värnamo kommun deltar i ett projekt i pilotform tillsammans med Jönköping, Nässjö och Habo kommun via Digitaliseringsrådet i Jönköpings län. Syftet i projektet är att utvärdera möjligheter och risker med en gemensam plattform för insamlade data. Projektet kallas POCV Gemensam IOT-plattform Jönköpings län.

I projektet POCV Gemensam IOT-plattform Jönköpings län ingår att varje deltagande kommun driver ett lokalt IOT-projekt där insamlade värden på ett säkert sätt skickas upp till den gemensamma plattformen.

Det lokala projektet i Värnamo kommun kallas Värnamo loves IOT . I projektet Värnamo loves IOT ska Värnamo kommun och Värnamo Energi tillsammans försöka identifiera, prova och utvärdera olika digitala lösningar för IOT som gynnar kommunens förvaltningar samt skicka upp insamlad data till Digitaliseringsrådets gemensamma plattform. Värnamo loves IOT pågår under en tvåårsperiod, 2020 och 2021.

Projektet ska bidra till att verksamheter i Värnamo kommun identifierar och förstår nyttan och utmaningarna inom IOT, och effektiviteten har ökat och tid har frigjorts till annat.

Vi kommer också i projektet att fokusera på att erbjuda öppna data, och utveckla hur vi gör det. Värnamo Energis mål är förutom att bygga upp kunskap, även att väcka intresse för IOT och därmed förhoppningsvis skapa en verksamhetsgren inom området.

Senast uppdaterad:
2020-07-02