Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Bidrag för åtgärder mot surt dricksvatten

Du som har problem med surt dricksvatten i din enskilda brunn kan söka bidrag för att förbättra vattenkvalitén.

Om din brunn har för surt vatten kan du få bidrag för vissa pH-höjande åtgärder. Du kan få bidrag för 85 procent av kostnaderna, dock högst 6 000 kronor.

Vem kan söka?

Följande krav ska vara uppfyllda för att få bidrag:

  • bostaden måste vara permanent
  • du måste bo utanför kommunalt verksamhetsområde
  • brunn måste vara borrad eller grävd med cementringar (grävd brunn får ej vara stensatt).

Ansökan görs efter det att åtgärder har genomförts och för att få bidrag ska du kunna visa vattenanalyser tagna före och efter installationen.

Mer information om bidraget och hur du ansöker hittar du på sidan dricksvatten