Publicerat:

Flera byggprojekt i Bredaryd och Lanna

Det händer mycket på byggfronten i Bredaryd och Lanna. Många projekt är i gång eller har nyligen blivit färdiga. Här presenteras flera av dem.

- Flera av projekten i Bredaryd och Lanna gör vi tillsammans med ett starkt lokalt engagemang. Bredaryd och Lanna Vägförening är vår främsta samarbetspartner när det gäller utveckling av de båda samhällena. Vägsamfälligheter, näringslivet och lokala föreningar har också bidragit med idéer och lösningar, säger Linus Enochson, projektledare på tekniska förvaltningen.

Bredaryd

Fler och bättre upplevelsekvaliteter i ”Stadsparken” och på Storgatan. I parken finns nu en paviljong, en grillplats, nya planteringar och snart ett konstverk. Storgatan har fått ny belysning och under året kommer vi renovera gångytor, planteringar och sätta ut nya möbler.

Stort projekt som blivit klart!

Värnamo kommun har under flera år arbetat med att bygga vatten- och avloppsledningar mellan Bredaryd och Värnamo. 2020 blev projektet klart - från Bredaryd pumpas nu avloppsvattnet till reningsverket Pålslund i Värnamo. Pålslund är ett modernt verk med plats för ökade volymer, vilket gör lösningen effektiv, både miljömässigt och ekonomiskt.

Dricksvatten hämtas från den stora vattentäkten i Värnamo och förser både Kärda, Forsheda och Bredaryd med färskvatten.

Lanna

Värnamo kommun och Bredaryd och Lanna Vägförening har tillsammans med fastighetsägare, vägsamfälligheter och lokala föreningar byggt en ny cykelväg mellan Bredaryd och Lanna. Den nya cykelvägen ligger både bredvid landsvägen och intill andra mindre vägar, som till exempel motionsspår. Även inne i Lanna finns det en ny cykelväg för att koppla ihop befintliga och nya stråk. Den nya cykelvägen ligger intill Lanna skola.

Nytt elljusspår

- I Lanna finns ett nytt elljusspår som lyser upp en slinga på cirka två kilometer. Slingan utgår från skolan och passerar idrottsplatsen och tillbaka till skolan på cykelvägen längs Kulltorpsvägen. Projektet blev verklighet genom ett starkt lokalt engagemang och bidrag från Norhedsstiftelsen. Det är när vi krokar arm som det blir bäst, säger Keith Johansson, projektledare på Värnamo kommun.

Jarlarundan

Vi har också vidareutvecklat en cirka 4,5 km lång natur- och kulturstig som heter Jarlarundan. Slingan går runt Lannaberg och passerar golfbanan och samhällets högsta punkt.

Andra byggprojekt

Andra byggprojekt i Bredaryd som är på gång eller som precis blivit klara:

  • Jannelunds förskola ska rivas och ersättas med en helt ny förskola. Under byggtiden byggs en tillfällig förskola.
  • Rönnegårdsvägen har fått nya vatten-, spill- och dagvattenledningar.
  • Promenadslingan runt Helig sjö har renoverats och utvecklats, bland annat med en ny grillplats.
  • Flera bostadstomter har iordningställts i området Häggegård.
  • Nära återvinningscentralen byggs en ny dagvattenanläggning. Syftet med anläggningen är att fördröja och rena det dagvatten (regnvatten) som kommer från Bredaryds samhälle.

Så håller du dig uppdaterad

Du kan enkelt se vad som byggs och planeras att byggas i Värnamo kommun på sidan Byggprojekt