Publicerat:

Värnamo backar i rankingen Miljöbästa kommun

När tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar sin årliga granskning av kommunernas miljöarbete går Värnamo kommun från placering 76 till 105.

Rankingen visar att Värnamo kommun jobbar bra med frågor som handlar om vatten och om kemikalier och mikroplast, men att det finns utvecklingspotential inom bland annat byggnation och samverkan med näringslivet i frågor om cirkulär ekonomi och industriell symbios. Nya frågor för i år handlade bland annat om slamhantering och tomgångskörning. Nytt var också att flera av frågorna var koncernövergripande.

Miljöstrategen förklarar

Martina Palm, Värnamo kommuns miljöstrateg, förklarar varför kommunen sjunker 29 placeringar.
- Vi har kanske inte minskat vårt arbete så mycket som att andra kommuner ökat sitt. I år var det flera frågor om till exempel Agenda 2030 och även om vi börjat jobba med att föra in de globala målen i vår verksamhet så ligger många kommuner före oss. Vissa kommuner får poäng för att de ställer hållbarhetskrav vid ekonomiska placeringar och det beror på hur den som svarat ser på frågan. Det är inte alla kommuner som har direkta placeringar, däribland Värnamo kommun, men möjligheten finns ju att styra vart till exempel pensionspengarna går till.

Många generella framsteg ses i förhållande till förra året kommunala miljöarbete. Ett tydligt genombrott syns i andelen kommuner som upprättat en koldioxidbudget.
- I år var det hela tre frågor om koldioxidbudget, det visar på hur het frågan är. Men än så länge är konceptet ungt och det måste finnas en tydlighet från ledning och styrning i hur budgeten ska användas när den väl tagits fram. Där är inte Värnamo än.

Vad skulle du som miljöstrateg önska blev nästa steg för kommunen för att nå det övergripande koncernmålet ”Klimatsmarta mål underlättas”?
- Jag hade gärna sett att vi valde att arbeta med koldioxidbudget, det är intressant både för kommuninvånarna och som organisation. Att mäta utsläpp och jämföra med målen för att skapa en årlig budget är inte enbart en metod som fungerar för ekonomin. Det är också en pedagogisk fråga som tydligt visar om vi inte håller oss till den nivån vi måste för att nå våra klimatmål. Då blir det lättare för till exempel politiken att se vad vi måste lägga resurser på.

Hur görs rankingen?

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på en enkät från början av 2021, dels på uppgifter från offentliga källor (bland annat SCB, Avfall Sverige, Håll Sverige Rent, Svenskt Vatten, Vattenmyndigheterna och SKR:s rankning av företagsklimat, miljö och hälsoskydd). Sedan förra året ingår även kommunernas klimatdata i rankningen. Dessa har tagits fram med hjälp av Klimatsekretariatet som mäter kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid. Alltsammans sammanvägs sedan till en totalpoäng.