Publicerat:

Du sprider väl inte invasiva arter?

Invasiva främmande arter är ett växande problem. Rapportera gärna om du ser en eller tar bort den.

Arter som tidigare inte varit något stort problem har börjat sprida sig, vilket ökar hotet mot den biologiska mångfalden och kan orsaka stora samhällskostnader.

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande arter är växt- och djurarter som människor tagit in i landet och som sedan på egen hand har spridit sig i naturen. De har inga naturliga fiender och kan sprida sig väldigt mycket.

Så här ska du göra

Upptäcker du en invasiv växt bör du ta bort den. Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande arter lägg det i dubbla plastpåsar och lägg det i facket för restavfall i ditt avfallskärl.

Om du har en något större mängd växtavfall, av invasiva främmande arter, lämna avfallet i en hopknuten säck i containern för restavfall/brännbart på återvinningscentralen. Det är viktigt att du informerar personalen vid återvinningscentralen om vad du har i säcken.

Berätta om du ser främmande arter i naturen

Det är till stor hjälp att veta var invasiva främmande arter finns. Detta för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Om du stöter på en främmande art, ta gärna en bild och notera var på kartan du såg den.

Rapportera gör du på sidan invasivaarter.nu  Länk till annan webbplats.