Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Ny våtmark i Skräddarebo, Bor

I det fina området Skräddarebo i Bor bygger Värnamo kommun en våtmark. Syftet med våtmarken är att förbättra upplevelsen för den som vistas i området och öka den biologiska mångfalden.

Projektets mål är att skapa en cirka 10 000 kvadratmeter stor vattenspegel. Att hålla vatten i skogen på denna plats kommer att öka den biologiska mångfalden, främst genom ett ökat fågelliv och en större insektsfauna. Genom dammen hoppas vi dessutom kunna utjämna flödet från dammen så att den året runt ger ett vattenflöde. I dag torrläggs bäcken nedströms under sommaren.

Dammen kommer förhoppningsvis även att bli ett uppskattat utflyktsmål för den vardagliga, bostadsnära skogspromenaden.

Stora delar av dammen har finansierats med medel från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Projektet är budgeterat till 460 000 kronor och kommunen finansierar 10 procent.

Markarbeten pågår och vi räknar med att dammen är klar och vattenfylld hösten 2021.

Fler byggprojekt som kommunen arbetar med hittar du på sidan Byggprojekt

Karta som visar var dammen ligger. Dammen ligger öster om väg 27, nära samhället Bor.