Publicerat:

Formenta får kommunens arkitekturpris

Bild: Formenta får kommunens arkitekturpris 2021.

Värnamo kommuns arkitekturpris är ett pris som går till en byggnad, tillbyggnad eller plats som blivit extra bra och som skapar mervärden i det offentliga rummet. 2021 går priset till Formenta i Värnamo.

Formentas nybyggda industrianläggning ligger på Bredasten i Värnamo. Byggnaden har en tydlig karaktär och är väldigt stilren, helt i linje med Formentas grafiska profil.

- Det enkla är det svåra. Det var utgångspunkten när vi valde det exponerade läget, intill och utmed E4n, berättar huvudarkitekten Magnus Thureborn.

Byggnaden är ritad av arkitekt Magnus Thureborn, utemiljön är ritad av Mareld landskapsarkitekter, samt inredning som är utformad av inredningsbyrån RumRum. Byggherre är Formenta AB.

Juryns motivering

”Mitt i verksamhetsområdet Bredasten utmärker sig Formenta. Byggnaden är elegant i sin enkelhet, stilfull i sin relativt stora skala, spännande i sin kontrast mellan absolut strikt, sluten och en mycket generös öppen glasfasad på kontorsdelen mot norr.

Det är en byggnad med en tydlighet och stark identitet som utmärker sig och tar plats, både inom verksamhetsområdet och mot trafikanter på väg E4. Den konsekvent genomförda gestaltningen lockar till sig blicken som gärna vill se mer. Formentas nya huvudkontor och produktionslokaler är ett bra exempel på en lyckad arkitektur med utgångsprincipen ”det enkla är det svåra”.”

Om arkitekturpriset

Värnamo kommun delar varje år ut ett arkitekturpris. Genom arkitekturpriset vill kommunen uppmuntra kreativt och hållbart byggande. Syftet med arkitekturpriset är också att fördjupa diskussionerna om gestaltning och belöna enskilda personer eller företag för deras insatser för att skapa värden i det offentliga rummet.

Mer om arkitekturpriset hittar du på sidan arkitekturpris.

Bild: Formentas nya huvudkontor och produktionslokaler.