Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad - granskning avslutad

Planförslaget till ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad har under sommaren varit utställd för granskning. Nästa steg är att planen ska revideras och inkomna synpunkter ska besvaras.

Mellan den 24 maj och 23 augusti var planförslaget till ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad ute på granskning.

- Det har kommit in synpunkter bland annat från flera föreningar med koppling till Värnamo stad, vilket vi tycker är roligt, berättar Emma Nordstrand, planeringsarkitekt i Värnamo kommun.

- Nu arbetar vi med att sammanställa inkomna synpunkter och svara på dem. Nästa steg i processen är att samhällsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom en redogörelse och ett reviderat förslag, fortsätter Emma.

Mer om processen och planförslaget till ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad hittar du på sidan Granskning.