Publicerat:

Ny gång- och cykelanslutning i Värnamo

Från bostadsområdet Norregård i Värnamo till aktivitetsområdet Borgen Outdoor finns nu en cirka 500 meter lång gång- och cykelväg.

Värnamo kommun har byggt en ny gång- och cykelväg, vilken kopplar ihop områdena Norregård och Borgen Outdoor. Den nya vägen erbjuder fina ekdungar i ett ganska kuperat natur- och kulturlandskap. En höstpromenad här kan varmt rekommenderas.

Utveckla gröna kopplingar – en viktig strategi

I framtagen grönplan står det att kommunen ska arbeta med att stärka de gröna kopplingarna i staden. Värnamos parker och naturområden ska vara lätta att nå och tillsammans ska de utgöra en sammanhängande grönstruktur. En sammanhängande grönstruktur ökar tillgängligheten och orienterbarheten till målpunkter i staden.

Mer om kommunens grönplan hittar på sidan Styrdokument.


Ny gång- och cykelväg vid Norregård.