Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Ursäkta röran – vi återskapar betesmark

Nära Gröndalsleden i Värnamo pågår ett projekt med fokus på att återskapa betesmark.

Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för djurhållning nära samhället. På plats både återskapar vi och kopplar ihop betesmarker. Målsättningen är att kor ska beta här 2022.

Vi kommer också göra området mer tillgängligt. Rekreationsstigarna kommer att utvecklas. När vi återskapar betesmarker ökar även den biologiska mångfalden. Många djur och växter kommer att trivas här.

Från en plats till en annan

På plats har vi lagt ut åkerjord som kommer från en bit jordbruksmark som just nu exploateras. Projektet är en så kallad kompensationsåtgärd. Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden som går förlorade vid en exploatering kompenseras.

Fler byggprojekt som kommunen arbetar med hittar du på sidan Byggprojekt.

Utmed Gröndalsleden i Värnamo återskapar vi betesmark.