Publicerat:

Världstoalettdagen den 19 november

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. I samband med det bedriver vi en liten kampanj mot att avloppen används som sopnedkast.

Världstoalettdagen (World Toilet Day) handlar om att fira toaletter för allt de gör för oss – från att ta bort vårt avfall till att skydda vår hälsa, säkerhet, värdighet och miljö.

Enligt WHO/UNICEF 2021 saknar 3,6 miljarder människor fortfarande tillgång till en säker toalett. I Sverige har alla tillgång till bra toaletter. Det vill vi uppmärksamma genom att säga tack och ge lite kärlek till våra toaletter och kommunala avloppssystem.

Att spola rätt är lätt!

Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som hör hemma i toaletten.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.