Publicerat:

Så här arbetar vi med snöröjning

Nu kommer kylan och snön. Vi börjar med att ploga de större trafiklederna samt gång- och cykelvägar som används av många.

Tekniska förvaltningen ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator samt gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelvägar snöröjer vi när det har snöat cirka fem centimeter och gator när det har snöat cirka 8-10 centimeter.

Vi prioriterar större trafikleder och de gång- och cykelvägar som används av många. Sedan plogar vi bostadsgator och mindre trafikerade gång- och cykelvägar.

Mer om hur vi arbetar med snöröjning hittar du på sidan Snöröjning.