Publicerat:

Nytt vindskydd i Skräddarebo, Bor

Fyll termosen och på med varma kläder – i dag flyttar ett nytt och fint vindskydd in i området Skräddarebo i Bor.

I det fina området Skräddarebo i Bor utvecklar kommunen friluftsliv. I dag, lagom till julens alla röda dagar, flyttar ett nytt vindskydd in i området. Intill vindskyddet bygger vi också en ny grillplats och en ny bänk.

Under 2021 har vi också arbetat med att bygga en ny damm här. Genom att hålla vatten på den här platsen ökar vi den biologiska mångfalden, främst genom ett ökat fågelliv och en större insektsfauna.

Syftet med dammen är också att förbättra upplevelsen för dig som vistas i området. Här kan du få motion när du cyklar eller promenerar. Dammens form och vattenspegel är också väldigt vacker att se på.

Alla nyheter i området Skräddarebo hittar du i Naturkartan - en guide till natur och kultur i Värnamo kommun. Länk till annan webbplats.

Nytt vindskydd i Skräddarebo, Bor. Fotograf: Joakim Norgren.