Publicerat:

Vad gör Värnamo kommun för klimatet och den biologiska mångfalden?

Den 26 mars släcker vi lampan för klimatmanifestationen Earth Hour. Världsnaturfonden WWF har tagit fram ett antal kommunförändringar i samband med manifestationen. Vilka förändringar jobbar vi med?

Syftet med Earth Hour är att uppmärksamma klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Här är några av förändringarna vi jobbar med.

Utbyggd laddinfrastruktur för smidiga resor med elbil

Vi var tidiga med att satsa på elbilar och har bland annat beviljats medel från Klimatklivet via Naturvårdsverket för att utöka laddinfrastrukturen. I dagsläget har vi 70 laddpunkter uppsatta för de kommunala verksamheterna och antalet växer för varje år.

Fokus på våtmarker och dagvattenrening

Vi har de senaste åren lagt mycket fokus på våtmarker och dagvattenrening. En väl fungerande våtmark ger flera ekosystemtjänster såsom vattenrening, lagring av kol och utjämnade vattenflöden. Några exempel är en gammal och förbrukad jordbruksmark vid Stomsjö som omvandlats till en stor våtmark, i Rydaholm har en damm skapats vid elljusspårets södra del och i Bredaryd tar en ny anläggning emot hälften av ortens dagvatten.

Klimatsmart skolmat

Varje dag tillagas ungefär 5000 portioner i våra skolrestauranger. Ungefär 7% blir av olika anledningar matsvinn. Kommunens måltidspersonal har under de senaste åren fokuserat på att minska matsvinnet i alla led och har mål om att ytterligare minska det. Vi jobbar med ekologiska, säsongsanpassade och närproducerade livsmedel. Det finns möjlighet att få växtbaserad kost i de flesta av våra skolrestauranger och vi köper endast svenskt kött.

Växande blomsterängar

Enligt vår plan för grönstruktur ska vi ställa om till en hållbar skötsel av våra grönytor. Genom att omvandla vissa gräsmattor till blommande ängsytor får vi mer artrika miljöer. Det gynnar pollinerare och andra insekter, till exempel bin.

Läs mer om vår plan för grönstruktur på sidan Planer.

Fossilfria bilar i kommunens verksamheter

Vi hyr cirka 245 bilar och 78% av dem går på antingen el, biogas, etanol eller den förnybara och fossilfria dieseln HVO100. Vi ligger bra till jämfört med många andra landsbygdskommuner och stävar mot att nå Sveriges mål om en helt fossilfri fordonsflotta 2030.

Så kan du engagera dig i Earth Hour

Gå in på Världsnaturfonden WWFs webbplats och läs mer om hur du kan engagera dig i Earth Hour. Länk till annan webbplats.

Var med och släck lampan kl. 20.30!

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant