Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Nu har vi lanserat våra nya bygglovssidor!

Våra medborgare kommer ofta med bra tankar och idéer. Under hösten 2021 använde vi oss av dessa för att påbörja ett projekt med att ta fram nya bygglovssidor. Målet var att det ska bli lättare att söka bygglov.

På de nya sidorna har information om kostnader, hur lång handläggningstiden är och vilka handlingar som behövs vid ansökan lagts till. Det finns också fler kategorier att välja mellan och texten är skriven så den ska vara lätt att ta till sig.

Gå in på sidan Bygga nytt, ändra eller riva och läs mer.

Vi hjälper dig

Har du fler frågor? Kontakta kontaktcenter på 0370–37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se. Om kontaktcenter inte kan svara dig direkt skapas ett ärende som vidarebefordras till rätt handläggare inom kommunen.

Det är många som går i byggtankar inför sommaren, tänk på att ansöka i god tid!

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant