Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Nu ska allt skräp källsorteras vid evenemang

Från och med april ska den som ansöker om tillstånd för ett evenemang på kommunal mark också ta ansvar för att avfallet källsorteras.

Det beslutade kommunfullmäktige på sitt mars-sammanträde. Bakgrunden är att Värnamo kommun vill minska mängden restavfall, vilket är viktigt ur ett miljöperspektiv och för att främja cirkulär ekonomi.

Vid tillfälliga arrangemang på offentliga platser kan det bli en stor mängd avfall som ska hanteras. Om avfallet källsorteras kan det som annars skulle skickas till förbränning, i stället återvinnas och bli till nya material.

På sidan Tillstånd och regler kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd när du vill arrangera ett evenemang på allmän plats.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant