Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Strategiskt markköp öppnar för fler bostäder

Värnamo kommun köper fastigheten Helmershus 5:16 söder om Värnamo stad av Värnamo Missionskyrka.

- Det här är ett stort och strategiskt markköp, som dockar in i den plan för bostäder som vi redan påbörjat i Helmershus, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fastigheten är totalt 32 hektar stor och ligger delvis utmed Vidösterns strand. Den består av jordbruksmark och skogsmark. Det är den del som består av skog som Värnamo kommun vill göra det möjligt att bygga bostäder på.

Området gränsar dels till ett område med redan färdigbyggda villor, dels till två områden där kommunen äger marken. Den ena är detaljplanerad och markarbetet har påbörjats för att skapa villatomter. Det andra är också tänkt för bostäder, och där pågår detaljplanearbete för fullt.

- Köpet av Helmershus 5:16 är en långsiktig investering för att möta behovet av nya bostäder. Vi får ett nettotillskott av mark som ligger i direkt anslutning till andra pågående planer, vilket är mycket bra, säger Jan Lindeberg, enhetschef Mark, exploatering och hållbar utveckling i Värnamo kommun.

Helmershus ligger nära Värnamo stad och nära sjön Vidöstern, och därför förväntas intresset att bygga bostäder där bli stort. Det går ännu inte att säga när tomterna kan stå klara.

- Men helt klart är att det här är ett attraktivt område, som väl motsvarar kommuninvånarnas behov och önskemål. – Dessutom växer Värnamo och vi vet att vi har flera satsningar och etableringar på gång som förhoppningsvis kommer leda till att fler väljer att bosätta sig i kommunen, säger Mikael Karlsson.

Fastighetsaffären ska godkännas av kommunfullmäktige i Värnamo. Priset är 9,6 miljoner kronor. Ärendet kommer upp på sammanträdet på onsdag 22 juni.

Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande och Jan Lindeberg, enhetschef för mark, exploatering och hållbar utveckling.

Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande och Jan Lindeberg, enhetschef för mark, exploatering och hållbar utveckling.