Publicerat:

Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad antagen av kommunfullmäktige

Den 22 juni antog kommunfullmäktige en ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. Översiktsplanen redovisar hur Värnamo stads mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2035, med en utblick mot 2050.

- Fördjupningen av översiktsplanen är ett viktigt dokument för att uppfylla vår vision om att bli 40 000 invånare 2035, säger översiktsplanerare Susanne Härenstam. Planen anger bland annat var vi ska bygga nya bostäder, skolor och verksamheter, men också vilka områden som ska bevaras i framtiden. Planens mål är en hållbar utveckling av Värnamo stad.

Plan för 1 500 nya bostäder i centrum

Stadsarkitekt Henrik Storm berättar att fördjupningen är ett viktigt verktyg för alla de projekt som ska ske i närtid i staden.

- Just nu händer det mycket inom samhällsbyggandet i vår stad. Bland annat planerar vi för 1 500 nya bostäder i centrum, en anstalt, en arena för allsvensk fotboll och nya lösningar för hållbara transporter. Planen är en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att ta fram nya detaljplaner och hålla ihop stadens utveckling till en bra helhet.

Vill du läsa mer om fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad kan du göra det på vår webbplats om översiktsplanering. Länk till annan webbplats.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant